Será celebrado de 20 de novembro de 2022 a 26 de novembro de 2023